Kjell Espedal

Lokalhistorie og historiske fortellinger

Kjell Espedal har vært lærer, inspektør, rektor og skolesjef i skoleverket. De siste 14 årene har han arbeidet i Forsand kommune som skolesjef, levekårssjef og organisasjonssjef.

I årenes løp har Kjell Espedal skrevet mange hefter og bøker om lokalhistoriske emner. Mens han var rektor i Sola kommune skrev han flere hefter om lokalmiljøet der.

I sine 14 år i Forsand kommune har han skrevet følgende hefter i Forsandserien:

1: Den skjulte landsbyen
2: Fra fjorden til Fossjuvet
3: På sporet av istida
4: Forsand skule 100 år
5: Til støls
6: Heis flagget – krigen er slutt
7: Kremmaren frå Lysefjorden
8: Tolv manns styrkje og to manns ved
9: Kyrkjegang og krambuhandel
10: Songar, rim og regler frå Forsand
11: Dei som drog – om utvandringa til Amerika
12: 30 turar i Forsand
13: Kunstnarliv rundt fjorden
14: Forsand i historisk tid – om fortidslandsbyen Landa

Som pensjonist har han skrevet slektshistorie og barnebøker for at barn og ungdom skal få innsikt i det som har vært før oss.